love music love yourself

Działania actions

Grudzień
december 2021

Muzyczny Korytarz
Music Corridor

Nasze pierwsze działanie to Muzyczny Korytarz. 

Każda z partnerskich szkół tworzy takie wyjątkowe miejsce w swojej szkole. Miejsce to  poświęcone jest muzyce i muzykom, a w szczególności tym muzykom, którzy aby osiągnąć sukces musieli przezwyciężyć własne słabości i niedoskonałości. 

Our first activity is the Music Corridor.

Each of the partner schools creates such a unique place in its school. This place is dedicated to music and musicians, especially those musicians who, in order to achieve success, had to overcome their own weaknesses and imperfections

 
received_448756236969145

Styczeń January 2022

Whiplash

Wybrane klasy wezmą udział w projekcji filmu Whiplash.

Selected classes will take part in the screening of the film Whiplash

 
whip

Czerwiec june
2022

Kick-off meeting

Pierwsze spotkanie naszych zespołów partnerskich na żywo!

The first live meeting of our partner teams!

zwiedzanie small

Marzec March 2022

Piszemy list do muzyka

Letters to musicians

Uczniowie piszą listy do wybranych muzyków

Students write letters to chosen musicians

pexels-karolina-grabowska-4968667

Maj May 2022

Odwiedzamy muzyka
w jego domu!

A visit to a musicians house

Uczniowie odwiedzają dom muzyka, aby dowiedzieć się jak wygląda codzienne życie muzyka w kontekście jego pracy.

In May each partner country school will organise a trip to a musician’s house. The students will have tha chance to get information about the life of this musician, his work and his cloths.

housesmall

Wrzesień September 2022

Muzyka króluje na korytarzach!

Music rules on our corridors

Od dawna wiadomo, że muzyka ma pozytywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Uczniowie dobrali odpowiednie utwory muzyczne, aby przerwy mijały w przyjemnej atmosferze.

It  has long been known that music has a positive impact on the development of children and adolescents. Students will choose  music pieces to make the break pass in a pleasant atmosphere.

music2

Listopad November 2022

Muzyczne słowniki

Music dictionaries

Uczniowie wszystkich klas tworzą muzyczne słowniki.

Students create music dictionaries

git2

Styczeń jANUARY 2023

Konkurs piosenki korytarzowej

School corridor song competition

Uczniowie biorą udział w konkursie piosenki.

Students take part in a song competition

mic2

Marzec March 2023

Rytm rządzi!

Rhythm rules!

Uczniowie używając instrumentów perkusyjnych tworzą swoje własne utwory rytmiczne

Using percussion instruments students create their own music pieces

piotrshuttasmall2

Maj
May 2023

Instrumenty z recyklingu

Musical instruments out of recycling materials

Zużyte butelki, kartony itd, to wszystko posłuży do stworzenia własnych unikatowych instrumentów muzycznych

Used bottles, cartons, ets. All of these will be used to create our own unique instruments

recyc

Kontakt