Kick off Meeting
Day 1

Występ powitalny - Welcoming show

Prezentacja szkoły - School tour

Project debates

Kontakt